LEADER programm toetas aerosooligeneraatori ja MultiOne väikelaaduri soetamist koos
lisaseadmetega Kase Aiandile. Investeeringu eesmärgiks on pakutavate haljastus- ja
aiandusteenuste valiku laiendamine ning taimekaitsetööde säästlikum ja ohutum teostamine
ettevõtte kasvuhoonetes. Projekti oodatavaks tulemuseks on haljastusteenuste osakaalu
suurenemine ja seeläbi nõudluse kasv ka ettevõtte põhitoodangule-lilledele.