LEADER programm toetas aiandi tegevuse arendamist. Projekti tegevusteks on pelletiküttel katelde soetamine kasvuhoonete kütmiseks kohalikust toorainest kütusega, jahutusseadme ostmine juurutusruumi sobiva temperatuuri tagamiseks, müügiinventari soetamine laatadel ja taimemüügipäevadel osalemiseks, elektrigeneraator varustuskindluse tagamiseks ja haagis väikelaaduri transportimiseks.

 

 

LEADER programm toetas aerosooligeneraatori ja MultiOne väikelaaduri soetamist koos
lisaseadmetega Kase Aiandile. Investeeringu eesmärgiks on pakutavate haljastus- ja
aiandusteenuste valiku laiendamine ning taimekaitsetööde säästlikum ja ohutum teostamine
ettevõtte kasvuhoonetes. Projekti oodatavaks tulemuseks on haljastusteenuste osakaalu
suurenemine ja seeläbi nõudluse kasv ka ettevõtte põhitoodangule-lilledele.